Úvod / Středisko environmentální výuky / Environmentální středisko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Environmentální středisko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Toto středisko využívá krajinářského parku a prostředí malé obce v zemědělsky využívané oblasti. Velmi cenné je spojení vesnického intravilánu a druhově bohatého zámeckého arboreta. V zámku je vybudována environmentální expozice věnovaná přírodnímu prostředí v parcích a alejích, stromům a využití dřeva. Expozice je doplněna naučnou stezkou v zámeckém parku, kde jsou prezentovány nejen funkce parku jako estetického prvku a odpočinkové zóny pro jeho návštěvníky, ale i jako hodnotného přírodního biotopu.

Expozice dřeva
Zaměřuje se na krásu dřeva, jeho různé druhy, složení, vlastnosti a možnosti využití člověkem. Je zde vystaven řez 300 let starou jedlí s časovou osou, k poznání dřeva všemi smysly slouží dendrofon a nechybí autentické exponáty z muzejních sbírek.

Zámecká herna

Kromě zábavy pro děti a odpočinku pro dospělé poskytuje herna interaktivní panely a edukační hry na téma život stromu. Vyzkouší si poskládat potravní pyramidu biotopu stromu, poznají různé tvary listů a šišek nebo např. obyvatele tlejícího kmene stromu. Mohou využít i počítačové edukační hry na PC kioscích. Nejvíce děti upoutají barevné muchomůrky a tajná dvířka skrývající život pod kůrou.

Herna

Park jako dílo člověka a přírody

Čekání na prohlídku si mohou návštěvníci zkrátit v části expozice věnované typům zámeckých zahrad v běhu staletí a historii zámeckého parku v Lešné. Naučnou chodbu ocení i v případě, že počasí nebude lákat k procházkám po parku. Dozví se zde zajímavosti o jednotlivých domácích i cizokrajných stromech, které v parku rostou.

Připravujeme pro vás novou expozici ptáků.
Seznamí vás s ptáky žijícími v zámeckém parku a jeho okolí. V expozici si zblízka prohlédnete naše nejznámější pěvce, dravce i vodní ptáky.Kontakt

Zámek a park v Lešné
Lešná 1
756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 420 009
Email:

GPS (lat,lon): 49.519689,17.92973

Vstupné

Rozsah prohlídky Dospělí Studenti, důchodci Děti
6-15, ZTP
Celý zámek 80 Kč 50 Kč 40 Kč
Zámecký areál 10 Kč 10 Kč 5 Kč
Krátkodobé výstavy 30 Kč 25 Kč 15 Kč
Komentovaná prohlídka parku 30 Kč 20 Kč 15 Kč

Ceník zámek a park Lešná na rok 2019

Návštěvní řád zámku Lešná

VSTUP ZDARMA: Čestné vstupenky, na průkaz AMG, ICOM, ZTP/P, ICOMOS, pracovníkům NPÚ, děti do 6 let – mimo organizované výpravy, 1 osoba – doprovod pro skupiny (minimálně 15 osob), pedagogický dozor doprovázející skupinu žáků.

SLEVA 30 % NA VSTUPNÉ: Klub přátel výtvarného umění, ITIC

SLEVA 50 % NA VSTUPNÉ: Rodinný pas, Karta EUROBEDS, Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí, Dny evropského dědictví, Den Zlínského kraje

PŘIJÍMÁME TYTO ŠEKY: RELAX PASS, DÁRKOVÝ PASS, FLEXI PASS, UNIŠEK, UNIŠEK+, dárkový kupon CADHOC, Ticket compliments, Ticket Multi, Ticket sport a kultura

FOTOGRAFOVÁNÍ: při zakoupení vstupenky do zámeckých pokojů nebo výstavy 50 Kč

svatby bez svatebního obřadu v historických prostorách zámku a parku 1000 Kč
Svatby bez svatebního obřadu v prostorách parku 200 Kč

fotografování pro jiné účely dle dohody min. 500 Kč / 1 hodinu

Možnosti parkování pro návštěvníky zámku a parku

Otevírací doba

zámecký parkzámek
Pondělí8–17zavřeno
Úterý8–179–16
Středa8–179–16
Čtvrtek8–179–16
Pátek8–179–16
Sobota8–179–17
Neděle8–179–17

Sobotní prohlídky zámku mohou být omezeny z důvodu konání svatebních obřadů. V době omezení bude přístupné pouze 1. NP (krátkodobé výstavy) a park. Konkrétní termíny a časy omezení najdete na úvodní stránce.