Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / Velikonoce v muzeu 2018

Velikonoce v muzeu 2018


Víte, proč slavíme Velikonoce? Na již tradiční jarní výstavě se seznámíme s místními, mnohdy již téměř zapomenutými, zvyky a tradicemi. Řadu z nich si vyzkoušíte, připraveno je rovněž tematické tvoření.

Období jara Vám opět zpestříme výukovým programem s dílnou zaměřeným na velikonoční tradice dávné i současné. Navíc se dozvíme, jaké další zvyky souvisí s probouzením jara. V komentované prohlídce výstavy s tematikou Velikonoc si přiblížíme, jak se dříve slavily Velikonoce na Valašsku a také ochutnáme pučálku. V tvořivé dílně si pak vytvoříme každý svou vlastní Mařenu a upečeme si slavnostní velikonoční pečivo – Jidáše.

Cílem programu je hravou formou seznámit žáky s velikonočními tradicemi regionu a motivovat je k jejich udržování.

Návaznost na školní výuku:
- program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
- program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
- program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
- program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

Délka programu: 60´

Vstupné: MŠ 30 Kč / ZŠ a SŠ 40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 6. 3. – 8. 4. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Nela Vlčková