Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / Velikonoce v muzeu

Velikonoce v muzeu


Víte, proč slavíme Velikonoce? Na již tradiční jarní výstavě se seznámíme s místními, mnohdy již téměř zapomenutými, zvyky a tradicemi. Řadu z nich si vyzkoušíte, připraveno je rovněž tematické tvoření.

Lektorský program s tvořením je připraven k tradiční výstavě Velikonoce v muzeu.

Návaznost na školní výuku:
- program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
- program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
- program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
- program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

  • délka programu: 60 minut

  • vstupné: MŠ 30 Kč / ZŠ a SŠ 40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

  • program objednávejte na: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 28. 3. – 23. 4. 2017

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Romana Jančálková