Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / Malí dospělí, aneb jak se žilo dětem v minulosti

Malí dospělí, aneb jak se žilo dětem v minulosti


Na zámku opět ožije historie věnována nejhezčímu období života – dětství. Lektorský program seznámí školáky se životem dětí v minulosti. Objevíme dětské radosti i zármutky, všední i sváteční události.

Dozvíme se, jak se povinnosti i radosti dětí lišily od současnosti. Co vše se (ne)museli děti učit, jak velké rozdíly se dělaly mezi děvčaty a hochy, a jaký měli vztah se svými rodiči. Lektorský program doprovází aktuální výstavu PANENKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA, která nabízí pohled do historie panenek. V komentované prohlídce výstavy, se dozvíme mnoho zajímavostí o panenkách i hračkách z minulosti.

Cílem programu je hravou formou seznámit žáky s dějinami 19. století i regionu.

Návaznost na školní výuku: - program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
- program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
- program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
- program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

Délka programu: 45 minut

Vstupné: MŠ 20 Kč / ZŠ a SŠ 30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 8. 5. – 26. 8. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Program vede: Nela Vlčková