Úvod / Muzejní knihovna / Muzejní knihovna Vsetín

Muzejní knihovna Vsetín


Historie:
Vsetínská muzejní knihovna vznikala až po převzetí muzea do správy Okresního národního výboru 1. ledna 1953. Od svého založení se orientovala na publikace z oboru společenských věd, převážně na historii., národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Valašska a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. V roce 1968 se začala při knihovně vytvářet sbírka regionálních tisků. Patří do ní tedy i závodní časopisy, statistické přehledy, jubilejní publikace, regionální beletrie apod. K 1. lednu 2011 má tato sbírka uložená v knihovně odděleně, 1670 svazků. Pravidelnými nákupy, převody a dary z pozůstalostí význačných regionálních pracovníků se knihovna rozrostla. Celkem má knihovna 14 335 knihovních jednotek.a každoročně se rozrůstá o desítky, v některých letech i o stovky položek.

Výpůjční doba:
Výpůjční den: pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hod, jinak po předchozí domluvě

Kontakt:
Nováková Jana, tel. 571 411 690
e-mail: novakova@muzeumvalassko.cz

Výpůjční řád

Katalog knih online