Úvod / Muzejní knihovna / Muzejní knihovna Valašské Meziříčí

Muzejní knihovna Valašské Meziříčí


Historie:
Občanská záložna ve Valašském Meziříčí v roce 1872 zřídila veřejnou knihovnu pro občany města. Po založení Musejní společnosti a vzniku muzea v roce 1884 Občanská záložna darovala tuto knihovnu nově vzniklému muzeu. Již v této době knihovna čítala 2 tisíce svazků. V prvním roce trvání muzejní knihovny byl jejím správcem pan Konrád Hrastílek, profesor gymnázia ve Valašském Meziříčí. Správcem knihovny bal po dobu jednoho roku a v tuto dobu byla knihovna občany města denně využívána. Posléze až do roku 1897 nastala jistá stagnace činnosti jak Musejní společnosti, tak i knihovny. V následném období byla knihovna několikráte přestěhována a knihovní fond byl rozšířen převážně výměnami a dary občanů. Po roku 1948 byla knihovna spolu se sbírkami muzea přestěhována z prostor nad spořitelnou na náměstí ve valašském Meziříčí do zámku Kinských, kde se nachází doposud. V současné době knihovna obsahuje 14000 knihovních jednotek. Knižní fond v sobě zahrnuje především odbornou literaturu ze společenských a přírodních věd konce 19. a počátku 20. století, dále pak některé odborné časopisy a regionální literaturu.

Výpůjční doba:


Výpůjční doba po předchozí domluvě.

Kontakt:
Bc. Romana Jančálková, tel. 571 611 764
e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Výpůjční řád

Katalog knih online