Prohlížíte si starou verzi webových stránek Muzea Regionu Valašsko ve Vsetíně. Jejich aktuální podobu naleznete na adrese www.muzeumvalassko.cz.

Starý web byl funkční přibližně do konce roku 2008, na jaře 2009 došlo ke změně. Původní obsah jsme se rozhodli "zakonzervovat" a vystavit na adrese stare.muzeumvalassko.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupné

Zámek Vsetín

Rozsah
prohlídky
Dospělí Studenti,
důchodci
Děti
6 - 15
Stálé expozice + výstava
40,- Kč
20,- Kč 15,- Kč
Výstava 15,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
Stálé expozice bez výstav
30,- Kč
15,- Kč 10,- Kč
Věž 20,- Kč
10,- Kč 10,- Kč
Vstup zdarma: čestné vstupenky MRV, na průkaz AGM, ICOM, ZTP, ZTP/P
pracovníků NPů, ICOMOS, Muzejní spolek v Uherském Hradišti,
děti do 6 let, 1 osoba - doprovod pro skupiny /minimálně 15 osob/
Sleva : karta mládeže, KPVU, ISIC, ITIC, GO-95

Zámek Kinských ve VM

Rozsah
prohlídky
Dospělí

Studenti, důchodci
Děti 6-15
Celý zámek
40,- Kč
20,- Kč
15,- Kč
Výstava I. patro
20,- Kč
15,- Kč
Výstava přízemí
10,- Kč
10,- Kč
Vstup zdarma: čestné vstupenky MRV, na průkaz AGM, ICOM, ZTP, ZTP/P

pracovníků NPů, ICOMOS, Muzejní spolek v Uherském Hradišti,
děti do 6 let, 1 osoba - doprovod pro skupiny /minimálně 15 osob/
Sleva : karta mládeže, KPVU, ISIC, ITIC, GO-95

Hvězdárna Vsetín

Dospělí Děti a mládež Rodinné vstupné (max. pět osob!)
Astronomická pozorování 20,- Kč 10,- Kč
30,- Kč
Powered by Synapse