Prohlížíte si starou verzi webových stránek Muzea Regionu Valašsko ve Vsetíně. Jejich aktuální podobu naleznete na adrese www.muzeumvalassko.cz.

Starý web byl funkční přibližně do konce roku 2008, na jaře 2009 došlo ke změně. Původní obsah jsme se rozhodli "zakonzervovat" a vystavit na adrese stare.muzeumvalassko.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
Valašsko - Vlastivědná revue

Valašsko - vlastivědná revue č. 21 vyšlo 4. prosince 2008
Časopis „Valašsko, vlastivědná revue“ vychází od prosince 1998 jako nástupce muzejního Zpravodaje Okresního vlastivědného muzea Vsetín a současně jako pokračovatel kulturně historické tradice uchovávání odkazu minulosti i obrazu přítomnosti ve věstníku „Naše Valašsko“ z 30. let 20. stol. a časopise „Valašsko“ z 50. let 20. století.

Vlastivědná revue „Valašsko“ je periodikem, vycházejícím dvakrát ročně. Přináší pestré a zajímavé čtení z minulosti i současného života našeho kraje. Nabízí odborné i populárně naučné články všímající si historie, přírody, umění, muzejních sbírek, života obyvatel i aktuálních kulturně společenských událostí. Je vybaveno bohatou fotodokumentací a barevnou uměleckou přílohou. Graficky moderně pojatá obálka pravidelně nabízí seznámení s vybranými muzejními sbírkami, návštěvy v ateliérech současných výtvarných umělců, fotoreportáže z folklorních pořadů či lidových obyčejů a navštívenky významných kulturních památek na Valašsku. Redakční radu časopisu tvoří zkušení odborníci v oboru muzeologie, historie, národopisu, přírodních věd, výtvarného umění i v organizaci kulturního života regionu.

Výkonnou redaktorkou je Mgr. Hana Jabůrková, na jejíž e-mailovou adresu je možné posílat také příspěvky externích dopisovatelů. Uzávěrka jarního čísla, vycházejícího k 18. květnu je určena na 30. 3. a uzávěrka zimního čísla, vycházejícího 4. prosince je 10. 10. Vyžádané materiály (diskety, CD, fotografie, jinou dokumentaci) vracíme autorům příspěvků po vydání každého čísla.


Čtenáři - dopisovatelé - Valaši!

Chcete se spolu s námi podílet na utváření obsahu a charakteru této vlastivědné revue?
Čtěte, reagujte, kritizujte, chvalte, navrhujte, pište...
Svůj vztah k Valašsku vyjádřete také pozorností věnovanou našemu časopisu i svými věcnými připomínkami a názory, příp. vlastními příspěvky.

Nás potěší Váš zájem, Vás potěší naše Valašsko - vlastivědná revue!Adresa redakce časopisu VALAŠSKO - vlastivědná revue:

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, přísp.org.
Horní náměstí 2
Vsetín 755 01

tel.: 571 411 690, fax: 571 411 689
e-mail:jaburkova@muzeumvalassko.cz
objednávky:muzeum@muzeumvalassko.cz
Powered by Synapse